Parent child Counselling. 

       µáGßµ{áæ¿ Ø¢øfâ Õ{æø dÉÞÇÞÈcÎáUÄá¢, ¯æù dÖiçÏ޿ᢠÄßµE ¥ÕÇÞÈÄçÏ޿ᢠȿçJIÄáÎÞÃí. ³çøÞ dÉÞÏJßÜᢠ©IÞµáK ÖÞøàøßµ, ÎÞÈØàµ, ÎÞxBZAá¢, ØÞÎâÙc ÎÞxBZAᢠ¥ÈáØøÃÎÞÏß µáGßµZAí dÖiÏᢠÉøߺøÃÕᢠ¯æù ¦ÕÖcÎÞÃí. ¥ÜïÞJÉf¢ µáGßµ{áæ¿ ÉÀÈæJ ÎÞdÄÎÜï ÍÞÕßæÏ çÉÞÜᢠ¥Äí dÉÄßµâÜÎÞÏß ÌÞÇßAá¢. §Jø¢ dÉÖíÈB{áæ¿ ÉøßÙÞøÎÞÃí §Õßæ¿ È¿AáKÄí.

© THIS PAGE IS PROUDLY CREATED AND MAINTAINED BY SAHRUDAYA COUNSELLING CENTRE,3RD FLOOR, MAX BUSINESS BAY, NEAR MOBILITY HUB EXIT, VYTTILA JN., ERNAKULAM 8589853765